Udskiftning i markedsbestyrelsen

Der er sket en udskiftning i markedsbestyrelsen, idet James Nordstrøm på grund af nyt arbejde har været nødt til at trække sig ud af bestyrelsen, men har indvilliget i at fortsætte med nogle af opgaverne.

Ny mand i sædet er Peter Jensen, som primært skal varetage opgaver vedr. underholdningsprogrammet. Peter har i 10 år været med i Musikudvalget, og er derfor godt rustet til opgaven. Peter er særdeles godt kendt med Døllefjelde-Musse Marked, da han er barnefødt i Døllefjelde og således har været at finde på markedspladsen fra markedets start – i de tidlige år dog mest i børnekarrusellerne.