Generalforsamling

Døllefjelde-Musse Marked afholder generalforsamling onsdag den 7. november i DMI's klubhus

Vi starter med spisning kl. 18.30 og herefter generalforsamling kl. 19.00

Efterfølgende afholdes generalforsamling i Døllefjelde Samvirke

Vel mødt

Bestyrelserne