Uddeling af overskud 2021

Uddeling af overskud

Døllefjelde-Musse Marked overdrager hvert år det samlede overskud fra foreningens virke i relation til afholdelse af marked, til Døllefjelde-Musse Markeds Uddelingsudvalg

Uddelingsudvalgets formål er at støtte almennyttige formål.

Ifølge vedtægterne ydes der økonomisk støtte til Døllefjelde - Musse Idrætsforening, der gennem sit virke udfører en stor almennyttig indsats i lokalområdet ved stedse at engagere børn, unge og ældre i et fællesskab om idræt.

Desuden skal der ydes støtte til andre almennyttige formål i Døllefjelde-Musse Markeds lokalområde på Østlolland.

Der kan kun søges midler til en forening eller lignende, der tilgodeser flere personer. Der kan således ikke søges støtte til enkeltpersoner.

Ansøgningsskema finder du ved at klikke her  

Ansøgningsskemaet skal være Uddelingsudvalget i hænde

Senest 19. oktober 2021

Der kan forventes svar i løbet af november måned.

Ansøgningen sendes til:

Britta Pommer på mail larskrag@os.dk

Hvis der er spørgsmål, kan Britta kontaktes på tlf. 41 44 34 60