Formandsskift

Ny markedsformand

Markedets nuværende formand Leif Chortzen har bebudet sin afgang til den kommende generalforsamling. Leif har været formand de seneste 7 år, men har nu valgt at træde tilbage for at lade yngre kræfter komme til. I markedets spæde start var Leif Chortzen fast DJ i det store markedstelt. Et hverv han bestred indtil 2001, hvorefter han selv overtog posten som musikudvalgsformand i bestyrelsen indtil 2005. I 2014 fik markedet derefter stor glæde af Leif igen, da han genindtrådte i bestyrelsen på formandsposten. 

Ny mand på posten bliver Per Hansen, som de seneste 15 år har været tilknyttet markedet og siden 2018 har været en del af markedsbestyrelsen med ansvar for det tekniske område. Per er klar til en spændende udfordring og glæder sig til at være med til at præge markedets udvikling i årene fremover. Pers hustru Monique og deres to børn er også at finde som markedsmedhjælpere, så det er med fuld opbakning fra familien, at Per indtræder i den nye funktion. 

Endnu en post i markedsbestyrelsen står til udskiftning idet markedets mangeårige kasserer Laila Nielsen har valgt at træde tilbage. Laila har været medhjælper på markedet siden 1984 og har i bestyrelsen fungeret som kasserer siden 2002. Der er dog endnu ikke udpeget en ny kasserer.

Markedsbestyrelsen siger stor tak til Leif og Laila på generalforsamlingen den 17. november, hvor der også skal lyde et stort velkommen til Per som ny formand