SIDSTE MARKED - i Store Bededagsferien

Farvel til Store Bededag


Efter den endelige vedtagelse af lovforslag (L-13), om afskaffelse af Store Bededag som helligdag, er Døllefjelde-Musse Markedet 2023, det sidste der afholdes i forbindelse med St. Bededagsferien.

Beslutningen var nok, for de flestes vedkommende, ventet, men vi håbede alligevel til det sidste, at andre løsningsmodeller havde fundet vej til Christiansborgs gange.
Men nu er beslutningen taget, og hvad så med Døllefjelde-Musse Marked, der siden starten for over 40 år siden, altid har fundet sted i Store Bededagsferien? - med undtagelse af året efter corona.
Der er bred enighed om, at markedet selvfølgelig skal fortsætte, men i hvilken konstellation det skal ske, arbejdes der på i disse dage.

- Vi er ved at gennemgå mulighederne for at kunne flytte markedet til en anden forlænget weekend med en tilknyttet helligdag, dette sker med størst mulig respekt for øvrige fastforankrede arrangementer. Ved en flytning af markedet skal der ligeledes afvejes om konsekvenserne for økonomien ved en flytning står mål med de mulige indtægter. Vi gør alt hvad der er muligt for at sikre markedets fremtid.
Dog må det erkendes at det hviler på et økonomisk usikkert grundlag såfremt det ikke er muligt at opnå støtte til en omstilling af markedet, siger formand for Døllefjelde-Musse Marked, Per Hansen

Sideløbende med de nye udfordringer, er vi selvfølgelig i fuld gang med tilrettelæggelsen af Døllefjelde-Musse Marked d. 4. - 7. maj 2023,