Uddeling af overskud 2023

Uddeling af overskud 2023

Døllefjelde-Musse Marked overdrager hvert år det samlede overskud fra foreningens virke i relation til afholdelse af marked, til Døllefjelde-Musse Markeds Uddelingsudvalg

Uddelingsudvalgets formål er at støtte almennyttige formål.

Ifølge vedtægterne ydes der økonomisk støtte til Døllefjelde - Musse Idrætsforening, der gennem sit virke udfører en stor almennyttig indsats i lokalområdet ved stedse at engagere børn, unge og ældre i et fællesskab om idræt.

Desuden skal der ydes støtte til andre almennyttige formål i Døllefjelde-Musse Markeds lokalområde.

Der kan kun søges midler til en forening eller lignende, der tilgodeser flere personer. Der kan således ikke søges støtte til enkeltpersoner.
 

Ansøgningsskema finder du ved at klikke her


Ansøgningsskemaet skal være Uddelingsudvalget i hænde

Senest 20. juni 2023  (OBS - Husk samtidig at vedlægge din forenings vedtægter)


 

Ansøgningen sendes på mail til: uddeling@dfmm.dk

Hvis der er spørgsmål, kan formand Per Hansen kontaktes på tlf. 41 60 07 65